Tag: city

Kinh nghiệm đi xe đạp thể thao sao cho đúng cách

Về cơ bản, có trường phái đạp xe, một là đạp nhẹ (quay dẻo) và hai là đạp nặng (đạp nhấn). Hai cách đạp này được sử dụng tùy theo thể trạng và sức khỏe từng người. Chơi xe đạp bmw đang trở thành một trào lưu tại Việt Nam, nhưng đạp sao cho đúng