Tag: xe đạp cũ

Cách bảo dưỡng xe đạp cũ và điều khiển xe an toàn

Đi xe đạp cũ là một biện pháp thể dục vui vẻ, nhẹ nhàng vừa có lợi cho sức khỏe vừa bảo vệ môi trường. Dưới đây là hướng dẫn cách bảo dưỡng phụ tùng và cách điều khiển xe an toàn Cần kiểm tra thắng an toàn trước khi điều khiển xe. Không để